Top - サイトマップ

定款・規程 
定 款 
 社会福祉法人五霞町社会福祉協議会定款
 
規程
 評議員及び役員の選任に関する規程
   会員規程
   事務局規程
   五霞町社会福祉協議会決裁規程
   職員就業規程
   五霞町社会福祉協議会庶務規程
   
  常務理事の給与及び旅費に関する規程

 規則
 嘱託職員に関する規則
  非常勤職員等に関する規則
  登録介護員に関する規則